POLISVÄSENDET

Leif Rydström har hos Stockholmspolisens interna utredningsenhet genomgått ett stort antal ärenden och är väl insatt i den praxis som föreligger då det gäller anmälningar mot poliser, skadeståndskrav för polisingripanden samt praxis för avskedanden.

Som exempel på sådan praxis kan nämnas att en polisman gjorde sig skyldig till flera

bankrån med tjänstevapnet, vilket ledde till avskedande. I andra fall har det förekommit

att poliser fått tjänstledigt för att avtjäna fängelsestraff pga brottslighet.

Som polisrättslig praxis kan nämnas att det är betydligt mer tillåtet för en polisman att på

ett brottsligt sätt bruka våld inom familjen– hustru, sambo och barn– än mot utomstående.

Trots detta har det förekommit att polismän med batong misshandlat folk iförda

handbojor och dömts för detta men ändock inte avskedats.

Ett annat exempel är då en polisman sköt den då obeväpnade Jackie Arklöv i ryggen men

frikändes. Ett motsatt fall var då polismannen K., då 59 år gammal, efter en biljakt på

Vikbolandet sköt en båttjuv till döds. Här dömdes K, till ett förhållandevis kännbart

fängelsestraff och avsked.