BROTTMÅL

Advokat Rydström åtager sig i viss omfattning brottmål, även ekobrott eftersom Leif Rydström har särskilda kunskaper inom området genom sin revisorsutbildning och praktiska kunskaper inom ekonomi.

Exempel på uppdrag som advokatbyrån inte vill åtaga sig är försvar av misstänkta som

bryter sig in i folks bostäder och bilar. Advokatbyrån har svårt att med engagemang försvara Narkotikamissbruks– och Tjejplågarrelaterad brottslighet.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Advokatbyrån åtager sig uppdrag som målsägandebiträde. Leif Rydström ömmar särskilt

för de som blivit utsatta för ”Tjejplågare”.

PERSONJURIDIK

ARBETSRÄTT

Har stor erfarenhet av arbetsrätt både som företrädare för Arbetstagare och Arbetsgivare

( se det sistnämnda under Affärsjuridik ).