TRAFIKJURIDIK

Advokatbyråns innehavare innehar körkort med alla valörer och har alltid haft ett stort intresse för bil– och trafikfrågor. Har särskilda kunskaper inom körkortsjuridik och

yrkestrafik samt tekniska kunskaper om motorfordon.

FÖRVALTNINGSRÄTT

Advokatbyråns innehavare har stora erfarenheter inom ett mängd områden inom förvaltningsrätten. Med förvaltningsrätt avses ärenden som huvudsakligen drivs i Länsrätter, Kammarrätter och där Regeringsrätten är högsta instans.

Ett exempel på sådant område är körkortsfrågor, förutom brottmålsdelen.

Andra exempel är återkallelse utav tillstånd och legitimationer för vissa yrkesgrupper.

Omhändertagandefrågor och behandlingsfrågor av unga människor, utskrivning av

tvångsintagna för psykiatrisk vård är förvaltningsrätt även om det delvis är personjuridik.