VARUMÄRKESRÄTT

Advokatbyrån har mycket stor erfarenhet från detta område som förutom Varumärkes -

hantering inkluderar Varumärkesprocesser, Counterfeit och EU-Varumärken.

DOMSTOLSPROCESSER

Advokat Leif Rydström har mångårig erfarenhet som ombud i domstolsprocesser både i allmänna domstolar och i förvaltningsdomstolar.

BILJURIDIK

Advokatbyrån kan genom innehavarens särskilda kunskaper och intressen, Leif Rydström

är en relativt kompetent bilmekaniker som inte bara agerat ”reservdelsbytare” utan han

har även utfört ombyggnader och konstruktioner på sina egna bilar, åtaga sig att vara

processombud inom området fel på bil.