HYRESRÄTT

Har stor erfarenhet och omfattande kunskaper inom hyresrätt, främst kommersiell

( lokaler i motsats till bostäder ). Det har visat sig förekommande att hyresvärdar ”saltar”

Fastighetsskatten vid hyresavtal med fastighetsskatteklausul. Hur vanligt förekommande

Detta är är fn okänt. Advokatbyrån kan åtaga sig att kontrollera fastighetsskatten för lokaler med fastighetsskatteklausul.

KREDITJURIDIK

Advokatbyrån har i ett flertal fall åtagit sig att verka för att få bort betalningsanmärk-ningar För företag och privatpersoner. I samtliga fall advokatbyrån åtagit sig sådant uppdrag har advokatbyrån lyckats att undanröja betalningsanmärkningen.

RESEARCH

Leif Rydström har ett omfattande kontaktnät och han har tillsammans med detta visat sig

Vara mycket framgångsrik då det gäller att få fram olika uppgifter vilket även kan ske genom att uppdragsgivaren behåller sin anonymitet gentemot dem från vilka uppgifter

Inhämtas.