AFFÄRSJURIDIK

Advokatbyrån kan i princip åtaga sig de flesta uppdrag som uppstår för företag

Innefattande Arbetsrätt, Avtalsrätt, Hyresrätt särskilt kommersiell sådan, Skadeståndsrätt, Skatterätt m fl Uppdragsområden.

ARBETSRÄTT

Har stor erfarenhet av arbetsrätt både som företrädare för Arbetsgivare och Arbetstagare ( se det sistnämnda under Personjuridik ).

FÖRETAGSEKONOMI

Mycket goda kunskaper finns inom området, innefattande även redovisning och revision då innehavaren har särskild ekonomisk utbildning och praktiska erfarenheter.