City Lawyer advokatbyrå MBA Sweden AB är den lilla advokatbyrån med det stora

engagemanget och de stora kunskaperna inom de områden som byrån verkar.

 

Ägare och verksam advokat är Leif Rydström.

Leif Rydström har frånsett sin jur kand-examen en grundutbildning motsvarande godkänd

revisor samt har arbetat med bokföring, bokslut och årsredovisningar för aktiebolag mm

och är av PRVs Bolagsbyrå godkänd likvidator efter genomförandet av ett flertal likvidationer .

 

Advokatbyrån är främst verksam inom affärsjuridik men åtager sig även uppdrag inom andra verksamhetsfält såsom brottmål, inklusive ekobrott, och ekonomisk familjerätt

- dvs ej vårdnadstvister och liknande.

 

Advokatbyrån använder sig av differentierad debitering innebärande att intäktsaspekten

ej  är det viktigaste momentet om byråns innehavare finner att ärendet är intressant, lärorikt eller eljest ömmande. Lärorikt kan innebära att Leif Rydström är beredd att mot begränsad debitering sätta sig in i det speciella rättsområdet eller förhållandet även om

tidsfaktorn för detta är relativt omfattande.

 

Vidare är advokatbyråns målsättning såvitt både gäller resultat och debitering att alla avslutade uppdrag skall ge positiva rekommendationer.